Nieuws

Nieuw graadmeterrapport Noordse stormvogels en plastics

Gepubliceerd op
21 september 2018

Een nieuw rapport is uitgebracht over de monitoring van plastics in de magen van Noordse Stormvogels die aanspoelen op de Nederlandse kust. Deze graadmeter wordt gebruikt in Nederlands en Europees beleid.

De trend die we kunnen waarnemen is dat de hoeveelheid plastic in de magen van stormvogels iets terugloopt. Helaas gebeurt dat maar erg langzaam.

Voortdurend nieuw beleid en verdere verhoging van de maatschappelijke bewustwording zijn essentieel om de langetermijndoelstelling voor ecologische kwaliteit te kunnen halen.

De politieke doelstelling voor de lange termijn is dat hoogstens 10% van de stormvogels meer dan 0,1 gram plastic in de maag mag hebben. Op dit moment komt nog 46% van de onderzochte vogels boven de grenswaarde van 0.1 gram plastic in de maag.

Een paar Noordse Stormvogels baltsend op hun nestplaats op de kliffen van de Orkney-eilanden.
Een paar Noordse Stormvogels baltsend op hun nestplaats op de kliffen van de Orkney-eilanden.
Plastics uit de maag van een in Nederland, in 2017 op het strand gevonden Noordse Stormvogel  (de industriële korrels aan de linkerkant hebben een diameter van 4 a 5 mm)
Plastics uit de maag van een in Nederland, in 2017 op het strand gevonden Noordse Stormvogel (de industriële korrels aan de linkerkant hebben een diameter van 4 a 5 mm)
Plastic uit de maag van een in Nederland, in 2017 op het strand gevonden Noordse Stormvogel. De plastic bal, mogelijk uit een of andere roller, heeft een diameter van ongeveer 14mm en blokkeerde de spiermaag van deze vogel.
Plastic uit de maag van een in Nederland, in 2017 op het strand gevonden Noordse Stormvogel. De plastic bal, mogelijk uit een of andere roller, heeft een diameter van ongeveer 14mm en blokkeerde de spiermaag van deze vogel.
Noordse Stormvogel met kuiken op het nest. Kuikens krijgen al op het nest plastic door beide ouders gevoerd.
Noordse Stormvogel met kuiken op het nest. Kuikens krijgen al op het nest plastic door beide ouders gevoerd.

Lees meer over stormvogels en plastics: