Nieuws

Oesterriffen inzetten tegen de hoge golven

Gepubliceerd op
1 juli 2019

Bangladesh worstelt met de gevolgen van klimaatverandering. In de strijd tegen de stijgende zeespiegel wordt er steeds vaker gekeken naar een natuurlijke bondgenoot: oesterriffen. Promovendus Mohammed Shah Chowdhury van Wageningen Marine Research analyseerde de impact van deze riffen op de kustverdediging van Bangladesh en concludeerde dat ze effectief werken als golfbrekers en een gunstige uitwerking hebben op de biodiversiteit.

Voor de kust van het Bengaalse eiland Kutubdia liggen grote betonnen ringen ter verdediging van de kustlijn. Op deze blokken groeien oesterpopulaties van het type Saccostrea cucullata. Voor zijn PhD bestudeerde Chowdhury de ontwikkeling van deze populaties en hun effecten op de omgeving.

Hij constateerde dat de riffen goed werken als golfbrekers: golven tussen de 0,5 en 1 meter verloren aan kracht en golven lager dan 0,5 meter werden helemaal geblokkeerd. Daarnaast beschermen de oesterriffen de zandplaten tegen erosie en bevorderen ze de ontwikkeling van kwelders (salt marshes op de afbeelding hieronder).

Fig 2.jpg

Baten voor de biodiversiteit

De oesterriffen brengen ook nog andere ecologische en economische voordelen met zich mee. Ze trekken onder andere schelpdieren, vissen en krabben aan die de riffen optimaal benutten voor voedsel, beschutting en voortplanting. Hier komen weer grotere roofvissen zoals meervallen en roggen op af. De biodiversiteit is dus erg gebaat bij de oesterriffen, en dit schept voor de lokale bevolking ook weer mogelijkheden voor duurzame visserij.

Chowdhury legde bewust de focus op de subtropische kust van zijn vaderland: ‘ik geloof dat Bangladesh het meest kwetsbare land is op het gebied van klimaatverandering. Er zijn daar al tienduizenden inwoners op de vlucht door landverlies en dit zouden er miljoenen kunnen worden bij een stijgende zeespiegel. Het is mooi dat ons onderzoek bijdraagt aan het vinden van op de natuur gebaseerde oplossingen om kustlijnen zoals die van Bangladesh te beschermen.’