Nieuws

Onderzoek bevestigt aanhoudende groei van grijze zeehonden in de Waddenzee

Gepubliceerd op
6 juli 2023

De grijze zeehonden in de internationale Waddenzee en Helgoland zijn een deel van een bredere Noordzeepopulatie, waarvan het grootste gedeelte in Engeland en Schotland geteld worden.

Net als in andere regio's in de Waddenzee groeide de aantallen ten opzichte van 2022. Sterker nog: In de afgelopen vijf jaar groeide het aantal grijze zeehondenpups in deze regio jaarlijks met gemiddeld 13 procent, terwijl het aantal volwassen dieren dat tijdens de rui werd geteld jaarlijks met 12 procent toenam. Dit zijn de resultaten van de "Grey Seal Surveys of the Wadden Sea and Helgoland 2022-2023", gepubliceerd in het kader van de Trilaterale samenwerking in de Waddenzee.

Op jaarbasis voert de Trilateral Expert Group on Marine Mammals, bestaande uit onderzoekers en terreinbeheerders uit Denemarken, Duitsland en Nederland (vertegenwoordigd door Wageningen Marine Research), gecoördineerde tellingen uit naar grijze zeehonden in het gehele Waddenzeegebied inclusief het eiland Helgoland verderop in de Noordzee (Sleeswijk-Holstein). Overal worden de zeehonden vanuit vliegtuigen geteld, echter op Helgoland worden de tellingen vanaf het land uitgevoerd, sinds kort ondersteund door dronevluchten.

Foto: Jeroen Hoekendijk
Foto: Jeroen Hoekendijk

Periodieke tellingen

Tijdens het hoogtepunt van het winterse kraamseizoen, dat loopt van november 2022 tot januari 2023, werden in het gebied in totaal 2.515 pups van grijze zeehonden geteld. Met 1.436 pups werden de meeste pasgeborenen gezien in de Nederlandse Waddenzee (57% van de geboortes in het Waddengebied). Dit is een toename van 15% ten opzichte van het vorige seizoen. In Nederland liggen de belangrijkste werpgebieden ten westen van Harlingen.

Tellingen van volwassen grijze zeehonden worden uitgevoerd in de periode maart-april, tijdens het hoogtepunt van de jaarlijkse rui. Dan brengen de volwassen zeehonden meer tijd door op zandbanken. In die periode komen er ook dieren van het Verenigd Koninkrijk op de wadplaten waardoor de tellingen eerder een indruk geven van het gebruik van het gebied door grijze zeehonden in het algemeen, dan een telling van de waddenpopulatie.

Een toename

Dit jaar telden de experts in totaal 10.544 grijze zeehonden, een toename van 18 procent ten opzichte van vorig jaar. "Deze toename volgt op een daling in de aantallen vorig jaar in 2022, vermoedelijk was dat een onderschatting. Jaarlijkse fluctuaties kunnen als gevolg van externe factoren voorkomen. Daarom moeten de tellingen over meerdere jaren worden geïnterpreteerd ", legt Jessica Schop, Onderzoeker bij Wageningen Marine Research, en eerste auteur van het rapport, uit.

Ongeveer 70 procent van de volwassen grijze zeehonden werd geregistreerd in de Nederlandse Waddenzee. Alleen al in dit gebied werden 7.613 grijze zeehonden geteld. Ook de verharende dieren concentreren zich tussen Den Helder en Terschelling.

Grijze zeehonden zijn de grootste roofdieren langs de Waddenzeekust en, net als gewone zeehonden, een van de iconische soorten van de regio. Dit rapport omvat de jaarlijkse tellingen, die nodig zijn om trends te identificeren in de aantallen zeehonden en variaties in hun verspreiding op de ligplaatsen in de Waddenzee. Hoewel uit de tellingen niet blijkt wat de onderliggende factoren zijn die de populatie sturen, is de monitoring van de aantallen van belang om tijdig veranderingen waar te nemen en de grijze zeehondenpopulatie te beheren.