Impact story

Onderzoek voor duurzame exploitatie van het Noordpoolgebied

Het Noordpoolgebied verandert snel door het smelten van het zeeijs. Er komt steeds meer economische activiteit, zoals scheepvaart, havenontwikkeling, olie- en gaswinning, visserij en toerisme. Dè grote uitdaging is om deze activiteiten te ontwikkelen in harmonie met de lokale gemeenschappen en de natuur.

Wageningen University & Research voert studies uit naar de impact van de economische activiteiten in het Noordpoolgebied. Zo kijken onderzoekers bijvoorbeeld hoe vervuild de bodem en het water in het poolgebied zijn. Die kennis is van groot belang voor overheden, industrie en NGO’s, zodat er effectieve maatregelen kunnen worden genomen om de druk op het mariene systeem te minimaliseren.

Met het onderzoek in het Noordpoolgebied draagt WUR - via de ontwikkeling van tools voor het in kaart brengen van effecten van activiteiten op het mens en milieu - bij aan effectieve normen en richtlijnen voor duurzaam beheer en ontwikkeling in de Arctische regio.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Lees ook