Project

QSR Waddenzee 2023

In het kader van het Trilaterale Monitoring en Assessment Programma (TMAP) stelt het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat (CWSS) regelmatig een Quality Status Report (QSR) van de Waddenzee op. Het volgende rapport is gepland voor eind 2021. In dit project leveren wij een bijdrage aan het QSR2021.

Het Trilaterale Monitoring- en Evaluatieprogramma (TMAP) is het gemeenschappelijke monitoringprogramma voor de Waddenzee dat wordt uitgevoerd door Nederland, Duitsland en Denemarken. Het programma bestrijkt het gehele Waddenzeegebied, met inbegrip van eilanden en offshore-gebieden, en bestrijkt een breed scala, van fysiologische processen tot populatieontwikkeling en veranderingen in landschap en morfologie. Op geregelde tijdstippen brengt de Trilaterale Samenwerking Quality Status Reports (QSR's) uit, dit zijn beoordelingsrapporten van de Waddenzee, die verband houden met de Trilaterale Regeringsconferenties. De QSR's van de Waddenzee hebben tot doel een wetenschappelijke beoordeling te geven van de toestand van het ecosysteem van de Waddenzee en een evaluatie van de stand van uitvoering van de trilaterale doelstellingen zoals die in het Waddenzeeplan zijn geformuleerd. De volgende QSR is gepland voor eind 2021.

Bijdrage WMR

In dit project levert Wageningen Marine Research een bijdrage aan het QSR2021. WMR zal bijdragen aan de hoofdstukken Vis, Zeezoogdieren, Visserij en Sublitorale Habitats. WMR zal de rol van hoofdauteur hebben voor het hoofdstuk Vis en zal bijdragen als co-auteur voor de andere hoofdstukken. De bijdrage van WMR zal een beschrijving geven van Status & Trends in monitoringsgegevens, een beoordeling van de huidige situatie afgezet tegen milieudoelstellingen, en aanbevelingen voor beheer en onderzoek in een bijdrage aan het online Quality Status Report 2021.

Publicaties