Nieuws

Ruige dwergvleermuis steekt in één nacht de Noordzee over

article_published_on_label
4 mei 2021

Een ruige dwergvleermuis is in de nacht van zondag 2 op maandag 3 mei van Minsmere in Engeland rechtstreeks naar Wijk aan Zee gevlogen. Dit is de eerste detectie van een dergelijke oversteek van Engeland naar Nederland via het telemetrie-onderzoek naar de migratie van ruige dwergvleermuizen. De vleermuis, een volwassen vrouw, werd op 29 maart 2021 gezenderd door de Norwich Bat Group, die WUR-onderzoekspartner zijn.

In het telemetrieonderzoek, dat gebruik maakt van het Motus Wildlife Tracking Systeem, onderzoekt Wageningen University & Research vleermuismigratie. Ook bestuderen de onderzoekers op welke wijze de windenergiesector bij de bouw en exploitatie van windparken op zee het beste rekening kan houden met vleermuizen.

Tot nu toe werden alleen vleermuizen in Nederland in het najaar gezenderd, vertelt Sander Lagerveld. “Dit jaar zenderen we voor het eerst ook dieren in het voorjaar. De vleermuis die afgelopen zondagnacht deze rechtstreekse oversteek heeft gemaakt, is ook nog eens het eerste dier dat in Engeland voor dit onderzoek is gezenderd”, aldus Lagerveld.

Motus202105_vliegpad20210502_kaalst.jpg

De ruige dwergvleermuis-vrouwen kunnen afstanden tot wel 2.000 kilometer afleggen tijdens hun seizoenmigratie, die plaatsvindt tussen de overwinteringsgebieden in West-Europa en de kraamkolonies in de Baltische Staten. Vervolgens leggen ze in de nazomer samen met de jonge dieren de route in omgekeerde volgorde af. De mannen migreren niet of over kleine afstanden, en verblijven doorgaans jaarrond in West-Europa.