Sander Lagerveld bij Vroege Vogels TV: Vleermuizen op zee

Vroege Vogels filmt het team van onderzoeker Sander Lagerveld bij het zenderen van vleermuizen in de Noord-Hollandse duinen. Hun onderzoek moet uitwijzen of de vleermuizen over zee vliegen, en of de bouw van windmolenparken voor de kust vleermuispopulaties in gevaar brengt.