Stage

Stage: Ecologie van wrakken en platforms in de Noordzee

Wageningen Marine Research zoekt studenten die monsters van de fauna op harde substraten uit de Noordzee willen analyseren om te bepalen wat de verschillen zijn tussen locaties en verschillende typen hard substraat.

Praktische informatie

  • Niveau student: MSc / BSc
  • Vanaf welke datum: Continu
  • Duur: Minimaal 4 maanden
  • Locatie: Wageningen Marine Research te Den Helder

Kunstmatige objecten in de Noordzee bieden leefruimte aan andere diersoorten dan soorten die in de zachte zandbodem leven. Door de aanwezigheid van scheepswrakken, boeien, olie- en gasplatforms en windmolens, verandert de lokale soortensamenstelling. Wageningen Marine Research doet onderzoek naar de gemeenschappen op deze kunstmatige objecten en probeert de samenstelling, het gewicht en dikte van soorten en gemeenschappen te voorspellen met statistische modellen.

Duikers van Wageningen Marine Research nemen monsters van de aangroei (epifauna/ fouling) op verschillende offshore olie- en gasplatforms en scheepswrakken in de Noordzee. Deze monsters worden in ons ecologielab uitgezocht, gedetermineerd, geteld en gewogen. Door de analyses van de monsters te combineren met gepubliceerde en ongepubliceerde datasets, hopen wij een beeld te krijgen van de biodiversiteit van harde substraten in de Noordzee. Verder gebruiken we data uit door industrie gegenereerde inspectierapporten, bijvoorbeeld uit metingen die verricht zijn met remotely operated vehicles (onderwaterdrones).

Dit onderzoek is van belang voor exploitanten van offshore bouwwerken met het oog op de effecten van hun activiteiten, ook voor vergunningverlening van toekomstige projecten. Verder hebben dikte en gewicht van de aangroei invloed op de structurele integriteit van de installaties, doordat o.a. golfslag en stroming meer grip krijgen door aanwezigheid van aangroei. Tijdens verwijdering van installaties is de aangroei van belang vanwege gewichtstoename.

Wij zoeken studenten die willen helpen bij de analyse van de genomen monsters in ons ecologielab in Den Helder. Wij stellen in overleg met de student graag de inhoud en het doel van een stage vast.
Het is door strenge regelgeving helaas niet mogelijk om tijdens deze stage mee te gaan op veldwerk of te duiken tijdens monstername. Het is wel mogelijk om buiten dit onderwerp rond te kijken binnen Wageningen Marine Research en mee te gaan op veldwerk bij andere onderzoeken.

Het onderzoek is doorlopend, de stageduur is minimaal 4 maanden.

Contact

Lees meer over de projecten