Stage

Stage: Voedselwebben rondom platforms in de Noordzee

Wageningen Marine Research zoekt een student die mee wil werken aan onderzoek naar voedselwebben rondom olie- en gasplatforms in de Noordzee. Hierbij gaat het vooral om het verwerken en analyseren van monsters op het laboratorium, maar ook de analyse van de data met RStudio.

Praktische informatie

  • Niveau student: MSc
  • Thesis of stage
  • Vanaf welke datum: rond 1 September 2024
  • Duur: Minimaal 5 maanden
  • Locatie: Wageningen Marine Research te Den Helder

Kunstmatige structuren in de Noordzee, zoals gas-/olieplatforms en windparken, fungeren als habitat voor diverse mariene organismen. Deze structuren faciliteren de ontwikkeling van complexe voedselwebben. Wageningen Marine Research voert onderzoek uit naar de kenmerken van deze voedselwebben. Om inzicht in de trofische relaties tussen verschillende soorten te verkrijgen, gebruiken wij stabiele isotopenanalyse van koolstof en stikstof.

Komende zomer zullen wij rond een structuur in de Nederlandse Noordzee monsters nemen van alle componenten van het voedselweb, van de bronnen, zoals plankton en organisch materiaal, tot aan predatoren zoals vissen. Deze monsters zullen in het laboratorium fijngemalen, gewogen en in kleine cupjes verpakt worden. Vervolgens worden deze monsters gemeten op de stabiele isotopen faciliteiten van het NIOZ (Texel) en de data geanalyseerd.

We zijn op zoek naar een enthousiaste student die graag bezig is in het laboratorium, meer wil leren over het onderzoeken van voedselwebben met behulp van stabiele isotopenanalyse en het leuk vindt om zich te verdiepen in data analyse met RStudio. Je komt te werken in ons kleine team bestaande uit zowel ervaren senior onderzoekers als junior onderzoekers, PhD-studenten en laboratoriumspecialisten op het gebied van soortidentificatie. Daarnaast krijg je de gelegenheid om in het stabiele isotopenlaboratorium van het NIOZ te werken.

Helaas is het vanwege strenge regelgeving niet mogelijk om deel te nemen aan veldwerk op zee tijdens het verzamelen van monsters voor deze stage.

De stageduur is minimaal 5 maanden.

Reacties met CV en korte motivatie of vragen

Neem contact op met Lea Kornau: lea.kornau@wur.nl.