Nieuws

Stormvogel-plastic monitoring in Denemarken

Gepubliceerd op
28 december 2018

In oktober 2018 is voor het Deense milieuagentschap een rapport opgesteld over de resultaten van het monitoren van plastics in magen van Noordse Stormvogels in Denemarken. Wageningen Marine Research coördineert sinds 2002 in Denemarken hetzelfde stormvogel onderzoek als in Nederland. Het onderzoek van alle landen rond de Noordzee komt uiteindelijk samen in Europees beleid onder de EU KaderRichtlijn Marien (KRM).

Resultaten

Het nieuwe rapport laat zien dat in Denemarken gedurende de huidige 5-jaarsperiode (2013-2017; 13 vogels) alle onderzochte dieren plastic in de maag hadden, met een gemiddelde van 25 stukjes en 0.16 gram per vogel. De grens van 0.1 gram plastic in de maag werd overschreden door 54% van de vogels. OSPAR heeft de lange termijn doelstelling om dit percentage te reduceren tot onder de 10%. Standaard analyses kijken naar statistisch relevante tijdseries over de meest recente 10 jaar. Die analyses laten voor Denemarken geen duidelijke toe- of afname zien. Wel is sinds de start van het onderzoek in 2002 een significante afname waarneembaar in de hoeveelheid industrieel plastic granulaat.

Hulp gezocht

Stormvogels in Denemarken worden sinds de start van het onderzoek verzameld door een groep vrijwilligers rond de plaats Skagen. Helaas spoelen in deze regio de laatste jaren weinig stormvogels aan, waardoor de statistische betekenis van de nationale Deense serie verzwakt.  Wel is het zo dat ook kleinere nationale monsternames bijdragen aan het totaalbeeld van de monitoring in alle landen rond de Noordzee. Maar om de zeggingskracht in de Deense monitoring te versterken, wordt gezocht naar vrijwilligers die op andere kustdelen in Denemarken mee zouden willen werken aan een verzamelprogramma. Als vrijwilliger draag je actief bij aan het schoonmaken van de zee, omdat gevonden vogels de basis vormen voor belangrijke beleidsbeslissingen. Voor informatie over het stormvogel onderzoek en contactgegevens zie s.v.p. ons dossier.

Download het rapport

Van Franeker, J.A., Kühn, S., Pedersen, J. & Hansen, P.L. (2018) Fulmar Litter EcoQO monitoring in Denmark 2002-2017. Report for the Danish Environmental Protection Agency. Wageningen Marine Research Den Helder, The Netherlands. 25pp.

Stormvogel op de snijtafel. Voor de echte autopsie en het verwijderen van de maag wordt een aantal uitwendige kenmerken genoteerd als hulp voor het vaststellen van bijv. herkomst, doodsoorzaak, geslacht en leeftijd.
Stormvogel op de snijtafel. Voor de echte autopsie en het verwijderen van de maag wordt een aantal uitwendige kenmerken genoteerd als hulp voor het vaststellen van bijv. herkomst, doodsoorzaak, geslacht en leeftijd.
Plastics uit de maag van Noordse Stormvogel nr SKA-2017-001
Plastics uit de maag van Noordse Stormvogel nr SKA-2017-001
Plastics uit de maag van Noordse Stormvogel nr SKA-2017-002
Plastics uit de maag van Noordse Stormvogel nr SKA-2017-002
Industrieel plastic granulaat (‘pellets’).
Industrieel plastic granulaat (‘pellets’).