Project

UNDINE: Inzicht in de invloed van door de mens gemaakte structuren

In UNDINE zal aan de hand van bestaande gegevens van onderzoek in offshore windparken, olie- en gasplatforms en andere kunstmatige structuren in de Noordzee, onderzocht worden wat het effect van deze kunstriffen is op de benthische biodiversiteit in de zandbodem.

Photo: © Udo van Dongen

Lees meer in de Engelstalige versie: UNDINE - Understanding the influence of man-made structures