Apparatuur

VEMCO - Akoestische viszenders

VEMCO: Individuele vissen volgen over langere afstanden en met tijdsintervallen. Met een uniek en flexibel detectiesysteem kunnen individuele vissen worden gevolgd en kan hun gedrag aan de hand van een serie detectiestations geïnterpreteerd worden.

Verschillende typen zenders (V7 & V9)
Verschillende typen zenders (V7 & V9)

De verbinding tussen grotere en kleinere waternetwerken vormt hierin geen probleem. VEMCO-ontvangers zijn sterk genoeg om in een range tot enkele honderden meters vanaf een detectiestation een gezenderde vis te detecteren. Deze range is afhankelijk van het type zender, en de weers- en lokale omstandigheden.”

De kleine VEMCO-zenders worden na activatie operatief ingebracht in de buikholte middels een kleine snee van 1-2 cm.

De kleine zenders worden operatief ingebracht
De kleine zenders worden operatief ingebracht

Wanneer een gezenderde vis in de buurt van een detectiestation is, wordt het unieke nummer en de tijd opgeslagen in het geheugen van het station. Op deze manier kunnen de migratiepatronen en keuzes van vissen inzichtelijk worden gemaakt.

Wanneer de ontvangers op strategische plekken worden neergezet kan met behulp van de tijdwaarneming van verschillende stations binnen een zelfde locatie worden nagegaan waar een vis zich in het waterlichaam bevindt.

Waarom VEMCO?

  • De detectiestations kunnen flexibel ingezet worden afhankelijk van de vraagstelling. De meting kan gedurende 15 maanden doorlopen en kan daarmee ruim inspelen op de timing van de migratie.
  • Het is geschikt voor zowel kleine als grote watersystemen door de ruime detectierange van 150 meter.
  • Men kan individuele migratiepatronen over langere afstanden en tijdsintervallen inzichtelijk maken.

Technische informatie VEMCO

vemco1300x300.jpg

De keuze van de zenders is afhankelijk van de grootte van de vis, de zendinterval, detectieafstand en de batterijlevensduur.

De zendinterval wordt vantevoren geprogrammeerd en is afgestemd op de proefomstandigheden en de wensen van de gebruiker.

Een VEMCO VR2W detectiestation is een hydrofoon met een ontvanger, apparatuur voor gegevensopslag en een batterij. Deze apparatuur is omgeven door een cilinder (ca 30x10 cm) die tot op 500 meter diepte kan worden geïnstalleerd, zowel in zoet als in zout water, aan een paal of een anker met boei. De batterijduur is ongeveer 15 maanden. Na de proef worden de gegevens uitgelezen met speciaal ontwikkelde software voor verdere analyse.

Voorbeeld van zenderonderzoek in het Noordzeekanaal

Voorbeeld van een groot integraal VEMCO-onderzoek dat in het Noordzeekanaal is uitgevoerd in 2017-2018 en dat in 2019 is verschenen (afbeelding: Erwin Winter)
Voorbeeld van een groot integraal VEMCO-onderzoek dat in het Noordzeekanaal is uitgevoerd in 2017-2018 en dat in 2019 is verschenen (afbeelding: Erwin Winter)