Project

Vergelijkend krabben vissen in Borssele II OWF

In het kader van voorgenomen meervoudig gebruik van Offshore windparken (OWPs) is Borssele II (Ørsted) aangewezen voor experimenten met passieve visserij. We bestuderen mogelijke mobilisatie van krab-pot-strengen onder verschillende zeecondities en de vangst van krabben en kreeften. We vergelijken de resultaten met resultaten van Prinses Amalia WF (TKI Win Wind).

In 2050 zal een aanzienlijk deel van de oppervlakte van het Nederlandse deel van de Noordzee bedekt zijn met offshore wind parken (OWPs). Omdat de druk op de Noordzee steeds verder toeneemt, wordt er gezocht naar manieren om bijvoorbeeld windparken op zee te combineren met natuurherstel en voedselvoorziening. Daarmee zou medegebruik van de windparken de drijvende kracht worden achter de drie transities op de Noordzee: energie-, voedsel & visserij- en natuur. Pilotprojecten bereiden deze manier van werken alvast voor. 

Enkele stukken in het gebied van Ørsted’s OWP Borssele II (B2WP) zijn aangewezen voor experimenten met passieve visserij. De potentiële kans op schade door krab-pot-strings en hun ankers aan de infrastructuur van het OWP is een belangrijk risico en daarmee onderwerp van onderzoek. We bestuderen de potentiële mobilisatie van krabben-pot-strings onder verschillende zee condities en vergelijken dit met ander parallel onderzoek in Prinses Amalia WP (PAWP, TKI project Win Wind). In een eerder onderzoek is al gekeken naar de stabiliteit van krabben-pot-strings (BO-43-119.01-028 Add Ankermobilisatie krabben) en de potentiele risico's door ankers voor Infield-electriciteitskabels (KD-2021-018_Alternatieve ankers in windparken op zee BO-43-119.01-012).

Daarnaast bepalen we de vangst (CPUE, LPUE en populatie-grootte) van Noordzee krab (Cancer pagurus), Europese kreeft (Homarus gammarus) en fluwelen zwemkrab (Necora puber) en de bijvangst. Ook hier vergelijken we  met de resultaten van PAWP (gemeten in een TKI Win-Wind deel-project). Interessant is hierbij de verschillen in leeftijd van de OWPs. PAWP vertegenwoordigt een oudere OWP (sinds 2008 voltooid) waarin de flora en fauna op de monopiles langer zijn geëvolueerd en biomassa en biodiversiteit hoger zijn dan OWPs die onlangs zijn voltooid (zoals Borssele II).

Publicaties