Nieuws

Vismigratie: discovisjes in het Noordzeekanaal

Gepubliceerd op
18 april 2018

Dit voorjaar vindt een grootschalig onderzoek plaats naar de intrek van driedoornige stekelbaars en glasaal (jonge paling) in het Noordzeekanaalgebied. Hierbij worden duizenden visjes gevangen bij IJmuiden en daar, na het aanbrengen van een kleurmerk, in groepen weer uitgezet.

Deze ‘discovisjes’ worden met  speciale vangconstructies bij IJmuiden en bij diverse vispassages langs het Noordzeekanaal terug gevangen, en bovendien in de kruisnetten van vrijwilligers. Deze vrijwilligers voeren twee maal per week op negen locaties langs het Noordzeekanaal een onderzoek – oftewel bemonstering – uit.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Het laatste nieuws en het onderzoek

Afgelopen maandag 16 april zijn bij IJmuiden in meerdere groepen ruim 8.000 exemplaren uitgezet, die zich gaan verspreiden over intrekpunten langs het Noordzeekanaal. Het uitzetten gebeurt aan weerszijden van de zeesluizen zodat we de vertraging kunnen meten die de dieren ondervinden van de zeesluizen tijdens de intrek. De verspreiding van de dieren over het kanaal geeft ook aan waar de belangrijkste intreklocaties zich bevinden. Met behulp van gemerkte vissen wordt ook de werking van een aantal vispassages onderzocht. Zie deze link voor een impressie van het onderzoek. Uiteindelijk moet het onderzoek leiden tot aanbevelingen voor een verdere optimalisatie van de vismigratie in het Noordzeekanaalgebied.Bij dit onderzoek is een groot aantal partijen betrokken. Opdrachtgevers zijn Rijkswaterstaat WNN, provincie Noord-Holland, de Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Voorts dragen bij gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Sportvisserij MidWest Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Marine Research, Visserijservice Nederland, Visserijbedrijf P. Ruiter, Ravon en FishFlow Innovations.

DSCN1973.JPG
Stekelbaars Halfweg in UV, Piet Ruijter.jpg

Bezoek Wereld Vismigratiedag op zaterdag 21 april!

Hoogheemraadschap Rijnland geeft je op deze Wereld Vismigratiedag graag een kijkje achter de schermen. Kom op zaterdag 21 april tussen 12:00 en 16:00 uur kijken  bij het boezemgemaal Halfweg. Er zijn onder meer  gemerkte glasalen te zien die we gebruiken voor het onderzoek. We gaan de fuik achter de vispassage legen en er is  een demonstratie kruisnetbemonsteringen. Als je zin hebt om Wageningen Marine Research onderzoekers te helpen met het legen van fuiken vol zeevissen, dan kan dat ‘s ochtends die dag in IJmuiden.