Nieuws

Vissen met krabbenpotten in Prinses Amalia Windpark

Gepubliceerd op
4 augustus 2023

Het consortium Win-Wind voert wetenschappelijk onderzoek uit naar visserij met krabbenpotten in windparken in de Noordzee. Hiertoe werken deze zomer de consortiumpartners samen met bijvoorbeeld krabbenvisser Stefan Tijsen in het Prinses Amalia Windpark (PAWP). Zijn kotter WR-147 is toegerust om op Noordzeekrabben te kunnen vissen.

Na een grondige voorbereidingstijd werd medio juli begonnen met het experimenteel vissen op krabben en kreeften met potten in het PAWP. Deze testen zijn de laatste onderzoeksfase in het onderliggende onderzoeksproject, dat begin 2019 is gestart.

Criteria voor verantwoord en rendabel vissen met potten

20230718_102416.jpg

De doelstelling van het Win-Wind project inclusief de praktijktest in PAWP is een volgende stap in het onderzoek naar haalbaarheid en toekomstbestendigheid van visserij in offshore windparken. Hiertoe heeft het consortium Win-Wind in samenwerking met Eneco, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat en Stefan Tijsen van de WR-147 de criteria voor verantwoord vissen met potten in windmolenparken in kaart gebracht. Daarbij is onder meer gekeken naar veiligheid, voorkoming van (kabel)schade en economische haalbaarheid voor vissers. Zo zijn er bijvoorbeeld studies gedaan naar het plaatsen van lijnen met potten, en mogelijke schade van een Bruce-model anker aan hoogspanningskabels. Gepland is dat de experimenten eind augustus worden afgerond.

Tags voor de gevangen kreeften en krabben

Alle dieren die bij de testen worden gevangen, worden gemeten en in zee teruggezet. Hierbij krijgen de Noordzeekrabben en Europese kreeften een tag; een merkje met een uniek nummer en de contactgegevens van het project. Het terugvangen van gemerkte dieren kan onder andere helpen om kennis op te doen over lokale populaties.

20230720_105546.jpg

Daarnaast kijkt het projectteam naar de vangst per korf per dag, de aanlandbare vangst per korf per dag en de bijvangst. Met name de aanlandbare vangst geeft een indicatie voor wat de mogelijke opbrengsten voor een visser zijn. Daarnaast worden de vangsten in het relatief oude windpark PAWP vergeleken met de vangsten in het nieuwe windpark Borssele II in 2022 tijdens dezelfde periode. De kotter WR-147 heeft een IMCA-certificaat (een zware offshore keuring op verzoek van de windparkexploitant), iets dat waarschijnlijk voor toekomstige passieve visserij in de nieuwe windparken op zee niet noodzakelijk zal zijn.

Er wordt gevist met zes lijnen met ieder vijf korven in de zuidwesthoek van PAWP (Parlour en Medley-potten). Bij goed visweer worden iedere twee dagen de potten gehaald, afhankelijk van windsterkte en golfhoogte. De testen worden uitgevoerd onder met Eneco en Rijkswaterstaat overeengekomen voorwaarden. De resultaten worden naar verwachting aan het eind van 2023 gepubliceerd.

Consortium Win-Wind

Het consortium Win-Wind bestaat uit Stichting Wageningen Research (Wageningen Marine Research en Wageningen Economic Research) en een visserijcluster waar Rederij W. van der Zwan & Zn, Arjan Korving (SCH-161) en Rems Cramer (KW-7) deel van uitmaken. Het project is vooral gefinancierd door Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) Wind op Zee (niet door de fondsen bestemd voor de visserij). Daarnaast zijn aanvullende delen gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.