Nieuws

Vrijwilligers van onschatbare waarde voor stormvogelonderzoek

Published on
9 juni 2020

De vrijwilligers die dood gevonden stormvogels van de stranden rond de Noordzee verzamelen, zijn van onschatbare waarde. Zonder hen is het graadmeter onderzoek naar plastics in het zeemilieu onmogelijk. En zonder zulk onderzoek zouden de bewustwording van, en de beleidsmaatregelen tegen zwerfvuil minder goed verlopen.

Natuurlijk verspreiden we jaarlijks rapporten met resultaten die ook in wetenschappelijke publicaties worden gebruikt. Maar dat niveau van informatie mist de persoonlijke noot voor de individuele vrijwilliger die met een vogel heeft lopen slepen. Daarom proberen we ook rapporten te produceren die inzicht geven over iedere gevonden vogel. Daarin staat dan een samenvatting van de dissectiegegevens (leeftijd, geslacht, doodsoorzaak), en het aantal en gewicht van de plastics in de maag geillustreerd met grote foto’s. Het downloaddocument bij dit bericht, zoals dat onlangs is verstuurd aan de Britse vrijwilligers, is daarvan een voorbeeld.

Vrijwilligers die de stranden aflopen op zoek naar aangespoelde stormvogels zijn onmisbaar.
Vrijwilligers die de stranden aflopen op zoek naar aangespoelde stormvogels zijn onmisbaar.

Niet alleen spectaculaire voorbeelden

Een rapport zoals in de bijlage verschaft informatie over alle aangeleverde stormvogels. Dus ook de dieren die door vraat van meeuwen of kraaien geen maag meer bleken te hebben. En ook de dieren waar geen plastic in de maag zat. Op die manier geven deze foto rapporten een goede totaal indruk van hoe algemeen en talrijk plastics in de vogelmagen zijn. De extreme voorbeelden trekken vaak de aandacht, maar het echte probleem is juist het zo algemene karakter van het eten van plastic. In de hier onderzochte serie bevatte 76% van de magen (13 uit 17) plastic. Dat is een relatief lage score, want over het grotere geheel van de Noordzee heeft eigenlijk altijd meer dan 90% van de dieren enige vorm van plastic in de maag.

Van de 18 onderzochte vogels uit dit rapport had één vogel geen maag. Met plastic in 13 van de 17 resterende magen (76%) is dit een relatief ‘schone’ serie voor de Noordzee.
Van de 18 onderzochte vogels uit dit rapport had één vogel geen maag. Met plastic in 13 van de 17 resterende magen (76%) is dit een relatief ‘schone’ serie voor de Noordzee.

Deze stormvogel van de Orkney eilanden had een ‘sewage wheel’ gegeten.
Deze stormvogel van de Orkney eilanden had een ‘sewage wheel’ gegeten.

"Rioolwieltje"

Rioolzuiveringsinstallaties gebruiken vaak verschillende vormen van plastics (‘biomedia’) voor biologische afvalwaterzuivering. Bij de zuivering worden vaak plastics ingezet om het oppervlak waarop micro-organismen, vooral bacteriën, kunnen groeien kunstmatig te vergroten. Die organismen zuiveren het water van organisch afval voordat het water weer wordt teruggepompt naar het buitenwater. Maar helaas gebeuren er wel eens ongelukken, zie bijvoorbeeld ons dossierbericht van 19 april 2019 getiteld ‘Weer een stranding van bio-korrels’, in dat geval in de vorm van zwarte pellets. Een ander algemeen type ‘biomedia’ zijn wielvormige plastics met assen en uitsteeksels. Een van die dingen werd aangetroffen in de maag van een stormvogel op de Schotse Orkney Eilanden.

Geregeld bevatten stormvogelmagen stukjes plastic touw. Bij herstel van touw en netwerk worden zulke losse eindjes afgesneden en helaas niet altijd goed opgeruimd
Geregeld bevatten stormvogelmagen stukjes plastic touw. Bij herstel van touw en netwerk worden zulke losse eindjes afgesneden en helaas niet altijd goed opgeruimd

Touwstukjes

Bij werkzaamheden aan touwen en netten worden vaak losse eindjes afgesneden, maar helaas niet altijd goed opgeruimd. Veel mensen zijn geneigd te denken dat zulke kleine stukjes van veel grotere objecten niet zo belangrijk zijn. Maar ze doen er echt toe: de stormvogelgegevens laten zien dat ook dat soort spul in de magen van zeedieren verdwijnt.