Nieuws

Weer een stranding van bio-korrels

article_published_on_label
19 april 2019

In januari 2018 plaatsten we een bericht over het massaal stranden van zogenaamde ‘bio-korrels’ (biobeads) op Texel. De donkere plastic korrels waren vermoedelijk afkomstig van Britse rioolzuiveringssystemen die ze gebruiken voor biologische zuivering van rioolwater. Het water wordt dan door een bak met korrels geperst, waarbij de korrels een groot oppervlak bieden aan micro-organismen die de organische afvalstoffen in het water verbruiken voor hun groei. Blijkbaar gaan de zeefschermen die de korrels tegen moeten houden soms stuk, zonder dat er verder bij de waterafvoer voldoende veiligheidsfilters zitten.

In Engeland hebben Claire Wallerstein en Andrew Turner hier uitgebreid over gerapporteerd, waarbij ook een serie korrels van Texel is bekeken. De korrels lijken te bestaan uit lage kwaliteit plastics met toevoegingen die doen denken aan gerecycled plastics uit electronische apparatuur met bijvoorbeeld brandvertragers.

Nieuwe stranding maart 2019

Naar verluidt zijn Britse rioolzuiveringsbedrijven bezig om extra veiligheidsschermen aan te leggen. Maar dat is nog niet compleet, of er bestaan andere onbekende bronnen van deze korrels. Dit jaar kwamen spoelden rond 17 maart de eerste grotere hoeveelheden biobeads op de kust in de omgeving van Bloemendaal. Daarna, vooral in de periode 25-31 maart bleken ze massaal aan te spoelen rond Hoek van Holland en op de Maasvlakte. Vele kilos werden door bezorgde strandbezoeker opgeruimd, maar echt opruimen is niet goed mogelijk (zie artikel in Haarlems/Leids Dagblad).

Analyses

Voorlopige bepalingen met onze kersverse FTIR apparatuur (Fourier Transform InfraRed Spectroscopie) wijzen inderdaad op verouderd en gerecycled plastic, veelal vormen van polyethyleen, soms mengsels van polyethyleen en polypropyleen. Voor zover mogelijk zullen we met hulp van collega’s nog aanvullend onderzoek uitvoeren.

Beperkt tot Zuid-Holland?

Heel weinig of geheel geen bio-korrels werden gemeld uit Noord-Holland en van Texel, en ook van direct onder de Maasvlakte is alleen een negatieve melding bekend.  Zo’n beperkte verspreiding in Zuid-Holland en de extreem hoge dichtheden rond de Rijnmond sluiten een Britse bron niet geheel uit, maar wekken toch wel enige twijfel over de herkomst uit een Britse Bron. Maar voor zover bekend worden in Nederland of in het achterland langs de grote rivieren deze korrels niet gebruikt. Alle extra informatie die ons wat verder kan helpen (dus bv ook negatieve meldingen van de rivieren), wordt heel erg gewaardeerd!

01_Franeker-I09876.jpg

Detail van de eerste biobeads uit deze stranding, op 17 maart verzameld door Tom van Spanje aangespoeld bij Bloemendaal.

02_DannyTaheij_biobeads_HoekvanHolland _25mar2019 - Copy_bijgesneden.jpg

Een week later, 25 maart, begonnen de biobeads bij Hoek van Holland aan te spoelen (foto: Danny Taheij)

03_Tiegelaar_BiobeadsHoekvHolland_image3.jpg

De hoeveelheden biobeads bij Hoek van Holland waren massaal (foto: Bianca Tiegelaar)

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

(filmpje: Bianca Tiegelaar)

05_Tiegelaar_BiobeadsHoekvHolland_image2.jpg

Bij Hoek van Holland werd uiteindelijk een indrukwekkende stapel van rond de 7.5 kg biobeads verzameld (foto: Bianca Tiegelaar).

06_BartKoppe_Biobeads2019-01581.jpg

De laatste dagen van maart spoelden ook op de Maasvlakte massaal biobeads aan (foto: Bart Koppe).

07_BartKoppe_Biobeads2019-01580.jpg

Een deel van de korrels op  de Maasvlakte, maar ook op andere plekken, heeft een blauwige kleur.  Met FTIR kon vooralsnog geen duidelijk verschil met de zwarte korrels worden vastgesteld. (foto: Bart Koppe)

08_BartKoppe_Biobeads2019-01599.jpg

Een zak vol biobeads verzameld op de Maasvlakte. Mogelijk worden ze gebruikt bij kunstobjecten. (foto: Bart Koppe)