Nieuws

Zee-ijs: een belangrijke voedselbron voor jonge Antarctische krill

Gepubliceerd op
29 september 2017

Onderzoekers van Wageningen Marine Research en het Alfred Wegener Instituut (Duitsland) publiceerden twee studies over voedselbronnen voor Antarctische krill gedurende de wintermaanden in de Zuidelijke Oceaan. De krill, gevangen met een onder-ijs net (SUIT-Surface and Under Ice trawl), zijn een belangrijk onderdeel van de Antarctische voedselketen.

Krilldieet

Onderzoek naar de maaginhoud van jonge krill liet zien dat ze tijdens de winter voor een groot deel leven van organismen die veel voorkomen in het zee-ijs. Hun dieet bestond vooral uit algen, maar ook andere organismen speelden een rol. Zo waren er bijvoorbeeld resten van de relatief grote roeipootkreeftjes aanwezig in de magen.

Een gedetailleerde analyse liet zien dat het dieet van de jonge krill afhankelijk was van omgevingsfactoren. Een verdere chemische analyse van vetzuren en stabiele isotopen liet zien dat tot bijna 90% van het koolstof in de lichamen van krill-larven oorspronkelijk afkomstig was van algen uit het zee-ijs die ze binnen hebben gekregen via hun dieet. Daarnaast bleek dat dit percentage afneemt naarmate de krill ouder wordt.

Organismen die in de magen van jonge krill zijn gevonden. Boven: een centrische en een pennate diatomee (algen). Onder: een foraminifeer en de buitenschaal van een tintinnide ciliaat, beiden eencellige organismen.
Organismen die in de magen van jonge krill zijn gevonden. Boven: een centrische en een pennate diatomee (algen). Onder: een foraminifeer en de buitenschaal van een tintinnide ciliaat, beiden eencellige organismen.

Resultaten en belang

De onderzoeken laten zien dat krill tijdens hun eerste winter sterk afhankelijk zijn van zee-ijs als voedselbron; dat hun dieet varieert afhankelijk van bepaalde eigenschappen van het zee-ijshabitat; en dat de afhankelijkheid van zee-ijs tijdens de wintermaanden minder is voor krill die al ouder zijn dan een jaar.

Deze resultaten zijn belangrijk om inzicht te krijgen in de rol van zee-ijs in de Antarctische voedselketen en in de overleving van krill tijdens een periode van voedselschaarste. De gegevens kunnen helpen bij het maken van beleid voor een duurzame krillvisserij en bij het voorspellen van mogelijke gevolgen van klimaatverandering.