Project

Zeezoogdieren Caribisch Nederland

De Caribische delen van het Nederlands Koninkrijk, waaronder Caribisch Nederland, lijken op basis van incidentele waarnemingen te beschikken over een rijke en diverse zeezoogdierfauna. Relevante internationale en door Nederland ondertekende verdragen zijn hierbij met name ICRW, CBD, SPAW, CMS en CITES. De mogelijkheid voor instelling van een zeezoogdierenreservaat in Caribisch Nederland is in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderzocht en vormde sinds 2010 een belangrijk beleidstraject samen met de Caribisch Nederlandse eilandenpartners (MinEZ 2013). In september 2015 werd het Yarari zeezoogdierenreservaat ingesteld door Staatsecretaris Sharon Dijksma tijdens haar bezoek aan Saba en Bonaire. Om het beheer van dit reservaat en aangrenzende wateren vorm te geven is kennis over zeezoogdieren in de Nederlandse Caribische wateren noodzakelijk. In dit BO-project wordt deze kennis deels verzameld.   Doelen van het BO-project zijn: Focus op kwantitatief onderzoek aan ruimtelijk en seizoens voorkomen van walvisachtigen Internationale samenwerking (met als leidraad het samen-ontwikkeld regionale onderzoeksplan) Verbetering van inzet technologie en technieken om data-verzameling efficient uit te voeren Draagvlakvorming (door brede betrekking stakeholders en publiek)

Dit BO project richt zich op onderhoud en indien mogelijk uitbreiding van het bestaande noise logger project en analyse van de verzamelde data, verwachte resultaten zijn soortensamenstelling, seizoens- en gebiedsvoorkomen van zeezoogdieren op een grote schaal en in relatie tot migratiepatronen in de Caribische regio. Technologie en technieken worden -waar mogelijk- verbeterd om data analyse zo efficient mogelijk uit te voeren. Ook wordt er samengewerkt met de lokale NGO’s, park managers en dive/tour operators.

Publicaties