Gevolgen van rampen op zee

Met onze brede kennis van het ecosysteem van de zee en de effecten van menselijke activiteiten daarop kan Wageningen Marine Research snel inspringen om het milieurisico van een ongeval op zee in te schatten en/of te onderzoeken, en te adviseren over eventueel te nemen maatregelen om de milieueffecten te beperken. Bovendien beschikken we over historische gegevens van onder andere vis- en schelpdierbestanden in de Noordzee en Waddenzee, die als referentie kunnen dienen.

  • Gevolgen van rampen op zee

Deepwater Horizon

Bij de olieramp met het Deepwater Horizon-platform in de Golf van Mexico in 2010 lekte circa 800 miljoen liter olie in zee. Wageningen Marine Research deed onderzoek naar de verspreiding van olie onder het wateroppervlak, als gevolg van de toepassing van oliebestrijdingsmiddelen. Deze 'oiled marine snow' had ernstige effecten op het bodemleven.

Containerramp MSC Zoe

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 tijdens een noordwesterstorm verloor het containerschip MSC Zoe minimaal 345 containers in de scheepvaartroute ten noorden van de Waddeneilanden. Het merendeel (meer dan 300) van de verloren containers is op de zeebodem terechtgekomen, met potentieel grote gevolgen voor het ecosysteem. Wageningen Marine Research doet onderzoek naar deze gevolgen, met name op zeekoeten, zeezoogdieren en schelpdieren. De verspreiding van (micro)plastics is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Ons aanbod

  • Historische data ter referentie om de situatie vóór en na een ongeval te kunnen beoordelen
  • Inschatten en onderzoeken ecologische risico's van rampen op zee
  • Advies over te nemen maatregelen om milieurisico's te beperken

Showcase

Stel uw vraag over de gevolgen van rampen op zee aan onze expert: