Wind op zee: showcases

Wind op zee: showcases

Wageningen Marine Research draagt met haar onderzoek bij aan een natuurinclusieve en economisch kansrijke ontwikkeling van windenergie op zee. Bekijk concrete voorbeelden van ons wind op zee-onderzoek in de showcases hieronder!