Project

Nationale Proeftuin Precisielandbouw

Precisielandbouw en AgroRobotica kunnen een grote rol spelen bij de verduurzaming van de landbouwproductie. Maar dan moet de technologie wel gebruikt worden door boeren. Dat gebeurt nu nog veel te weinig. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) moet daar verandering in brengen.

Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) is opgezet om boeren te overtuigen van de meerwaarde van precisielandbouw door een aantal voorbeeldcases van precisielandbouw in de praktijk te implementeren. Hiervoor worden jaarlijks zes boeren geselecteerd. Zij worden een jaar lang begeleid en ondersteund; knelpunten waar de boeren tegenaan lopen zullen zo snel worden opgelost. Iedere geïnteresseerde boer kan de ervaringen van de zes boeren volgen via de website van Nationale Proeftuin Precisielandbouw en via demonstraties en bijeenkomsten op de bedrijven. NPPL wil ook de ontwikkeling van een breed gedragen nationale agenda precisielandbouw tot stand brengen.

Praktijkcases

In de vier jaar dat het project duurt, worden elk jaar nieuwe boeren en nieuwe praktijkcases geselecteerd.

In 2018 zijn zes boeren met zes praktijkcases aan de gang gegaan:

In 2019 zijn tien nieuwe boeren met zes nieuwe praktijkcases gestart:

In 2020 zijn tien nieuwe deelnemers gestart met zes nieuwe praktijkcases:

In totaal worden nu dus 26 boeren begeleid bij achttien praktijkcases.

WUR Experts

De boeren worden beleid door precisielandbouw-experts van Wageningen University & Research. Informatie en communicatie over de voortgang en de ervaringen van de boeren in de praktijkcases is in handen van ProAgrica, een divisie van ReedBusiness, o.a. verantwoordelijk voor het blad Boerderij. Boerderij is een belangrijke informatiebron voor akkerbouwers, en daarom bij uitstek geschikt om de grote doelgroep van potentiële nieuwe gebruikers van precisielandbouw te bereiken.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit financiert dit project met ruim 2 miljoen euro in vier jaar. Corné Kempenaar, WUR-expert op gebied van precisielandbouw is projectleider.

Lees meer in het dossier

Publicaties