contact bijen@wur

Neem contact op met ons

Bijen@wur is gespecialiseerd in bijengezondheid en de bestuiving die bijen verzorgen. Gezondheid van honingbijen vormt het belangrijkste onderwerp van onderzoek, maar we besteden ook aandacht aan hommels en solitaire bijen.

Bedrijfsleven, overheden en NGO's

Bent u een ondernemer, van een bedrijf of overheidsorganisatie dan is uw vraag, onze uitdaging! Mail ons en wij zorgen ervoor dat u snel in contact komt met de juiste expert.

Stuur een e-mail naar Bijen@wur

Particulieren en studenten:

Stage MSc

Wil je bij ons stagelopen of een afstudeervak/thesis doen? Stuur dan een mail naar Bijen@wur.nl met de volgende informatie: Naam, Opleiding en jaar, periode (startdatum en duur) en voorkeur voor een onderwerp.

Over Bijen@wur

De kennis en expertise van Bijen@wur is gestoeld op meer dan 80 jaar onderzoek voor bijenhouders en telers. In de laatste 10 jaar richt het onderzoek zich met name op factoren die de gezondheid van bijen beïnvloeden.

Bijenziekten in honingbijen vormen hier een belangrijk onderdeel van. Met name de varroamijt (Varroa destructor) veroorzaakt ernstige schade aan honingbijpopulaties. Daarnaast zijn externe factoren zoals beschikbaarheid van voedsel en de neveneffecten van bestrijdingsmiddelen van grote invloed op de gezondheid van bijen.

Bijen@wur heeft een sterke band met de bijenhouders die ze ondersteunen met de ontwikkeling van innovatieve concepten om met bijenziekten om te gaan. Waar mogelijk participeren ze met bijenhouders in onderzoeksprojecten en het beheersen van aangifteplichtige ziekten. Met enige regelmaat worden bijenhouders voorgelicht over zaken gerelateerd aan bijengezondheid.

Bijen@wur heeft een brede (inter)nationale inbedding. Bij het bijenonderzoek wordt intensief samengewerkt met buitenlandse onderzoeksinstellingen op gebied van varroa, varroaresistentie, nieuwe monitoringstechnologie├źn, bijengezondheid, bijenhouderijpraktijk en bestuiving. Het onderzoek richt zich daarbij op toepasbare verbeteringen voor de bijenhouderij en van andere bestuivende insecten zoals hommels en solitaire bijen. Hierbij wordt veel aandacht gegeven aan kennisoverdracht en implementatie in de praktijk.