Nieuws

Data gezocht van varroatellingen

Gepubliceerd op
10 maart 2020

In de komende 2,5 jaar willen we bijenhouders handvatten geven om varroabestrijding op maat te kunnen uitvoeren. Bij varroabestrijding op maat, meet de bijenhouder de mijtbesmetting in het volk en bepaalt aan de hand van die uitkomsten of bestrijding nodig is of overgeslagen kan worden. Deze methode wordt ook wel geïntegreerde plaagbestrijding genoemd en wordt al veel toegepast in de akker- en tuinbouw om van plaaginsecten af te komen.

Om goed advies te kunnen geven voor geïntegreerde varroabestrijding, is meer inzicht nodig in de overlevingskans van bijenvolken met betrekking tot de varroabesmetting. Momenteel is het meten van de varroabesmetting in volken best goed uit te voeren door de bijenhouder, maar de vraag boven welke drempelwaarde tegen mijten behandeld zou moeten worden is minder makkelijk te beantwoorden. Wij hebben betrouwbare modellen die de kans op overleving van een volk kan berekenen aan de hand van de hoeveelheid mijten die met verschillende methodes achterhaald kunnen worden.

Mijten tellen

Voor mijtenmonitoring kunnen verschillende methodes toegepast worden, namelijk het tellen van de mijten:

  1. die gevallen zijn op de bodemplaat
  2. na het afspoelen van de bijen met water en zeep
  3. na het af laten vallen van de bijen met de poedersuikermethode
  4. door het opsporen in het bijenbroed

Om het model te verbeteren willen we uw hulp vragen. We willen graag data van zoveel mogelijk bijenhouders verzamelen. We zouden graag al reeds beschikbare data willen ontvangen en gebruiken van bijenhouders die al aan mijtmonitoring doen. We hebben een voorkeur voor gegevens uit de periodes van juli tot en met december.

Wilt u uw data delen?

Heeft u deze data beschikbaar en wilt u overwegen die data met ons te delen voor het bepalen van overlevingskansen van volken in relatie tot de varroabesmetting? Zou u dan voor ons het formulier kunnen invullen via de oranje knop onderaan? Aan de hand van het ingevulde formulier, nemen we contact met u op over het ontvangen en gebruik van uw data. Uw data wordt altijd bij ontvangst geanonimiseerd en zal niet terug te traceren zijn naar u. Hoe meer data we bijeen kunnen brengen hoe beter we voorspellingen kunnen doen en inzicht kunnen geven in de overlevingskansen van volken aan de hand van mijtbesmettingen.