Honeybee Surveillance

Surveillanceprogramma Honingbijen

Verschillende factoren kunnen leiden tot sterfte van honingbijen. In een consortium samen met Naturalis en Wageningen Environmental Research doet Bijen@wur onderzoek naar wintersterfte onder honingbijen in Nederland en naar de factoren die hier een rol in spelen.

Verschillende factoren kunnen leiden tot sterfte van honingbijen. We doen onderzoek naar elk van deze factoren om te kunnen bepalen welke daarvan het belangrijkst zijn.

Welke factoren spelen een rol?

De honing van de bijen wordt getest op een aantal specifieke gewasbeschermingsmiddelen door Wageningen Food Safety Research, hiermee kan nagegaan worden of de bijen dergelijke middelen meegenomen hebben naar hun kast. De bijen worden door Bijen@wur op ziektes gecontroleerd en aan imkers wordt gevraagd hoe ze hun bijen verzorgen. Verder kijkt Naturalis nog naar de geschiktheid van het landschap voor bijen en bepaalt Wageningen Environmental Research wat ze eten door het stuifmeel in het bijenbrood te analyseren. Al deze factoren kunnen van invloed zijn op wintersterfte van bijen.

Verschillende factoren kunnen leiden tot sterfte van honingbijen (klik om te vergroten).
Verschillende factoren kunnen leiden tot sterfte van honingbijen (klik om te vergroten).

Onderzoek onder imkers

Omdat het onderzoek in 2014 pas laat op gang kwam, zijn er toen slechts bij 55 imkers de eerste monsters genomen uit een aantal kasten. Na de winter is gekeken of dezelfde volken nog leefden. Vervolgens zijn de monsters van de gestorven volken geanalyseerd om een verklaring te vinden voor het niet overleven van de winter. Het jaar daarna zijn er ruim 100 imkers bemonsterd. De imkers werden voor dit onderzoek door middel van een random selectie uitgezocht en verzocht deel te nemen.