Nieuws

Bijenvolk positief getest op ziekte Amerikaans vuilbroed

Gepubliceerd op
26 juli 2021

Het Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) voor bijenziekten heeft bij bijenvolken van een imker uit de provincie Noord-Brabant de besmettelijke bijenziekte Amerikaans vuilbroed vastgesteld. De besmette, zieke bijenvolken worden geruimd om te voorkomen dat de ziekte zich verspreid. Een besmetting met Amerikaans vuilbroed is zeldzaam in Nederland.

Wat is Amerikaans vuilbroed voor ziekte?

Amerikaans vuilbroed (afgekort AVB) is een bacteriële broedziekte van de honingbij en een van de vier aangifteplichtige dierziekten bij bijen. Bijenhouders die een verdenking constateren van de ziekte zijn verplicht melding te maken via het meldpunt dierziekten. AVB treft alleen de larven in de bijenkast. Volwassen bijen raken door de sporen van deze bacterie niet geïnfecteerd. Bij een besmetting met deze ziekte vertonen de broedramen onregelmatig verspreide, verzegelde broedcellen met gedeeltelijk ingevallen celdeksels. De inhoud van de cellen zijn gevuld met vuilwitte tot bruingele slijmdraden en verspreiden een lijmgeur.

Hoe verspreidt de ziekte onder bijen?

De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Paenibacillus larvae die massaal sporen vormt bij een uitbraak. De sporen kunnen op verschillende manieren verspreid raken, onder andere door uitwisseling van besmet kastmateriaal en vervlieging en roverij van bijen. Bovendien zijn de sporen erg persistent en kunnen ze lange tijd latent aanwezig zijn in een bijenvolk.

Hoe bestrijd je Amerikaans vuilbroed?

De bestrijding van een uitbraak wordt uitgevoerd door de bijenhouders zelf in samenwerking met bijengezondheidscoördinatoren. De NVWA houdt hier toezicht op. Om de imkers bij de bestrijding te ondersteunen stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een verplaatsingsverbod voor bijenvolkeren binnen een straal van 3 kilometer rondom de besmette locatie in. Dit verbod duurt tenminste 30 dagen.

Waren er eerder al besmettingen in 2021?

Op 28 mei 2021 stelde het NRL voor bijenziekten onder een bijenvolk van een imker in de provincie Groningen Amerikaans vuilbroed vast.

Op jaarbasis is er in Nederland gemiddeld minder dan één uitbraak met Amerikaans vuilbroed.

Wat is de rol van het NRL voor bijenziekten?

Het Nationaal Referentie Laboratorium voor bijenziekten is een wettelijke onderzoekstaak die door bijenexperts van Wageningen Plant Research (WPR, bijen@wur) en veterinaire onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) gezamenlijk wordt uitgevoerd.