Nieuws

Doe mee aan de Wintersterfte Enquête 2022/2023

Published on
3 april 2023

Zeker nu in het nieuws zoveel bericht wordt dat de bijensterfte dit jaar alarmerend hoog zou zijn, is het natuurlijk van extra belang dat zoveel mogelijk mensen aan de jaarlijkse wintersterfte enquête deelnemen. Daarom vragen we imkers om tussen 3 en 17 april de wintersterfte enquête van 2022-2023 in te vullen en daarmee een bijdrage te leveren aan het vaststellen van een zo nauwkeurig mogelijk wintersterftepercentage.

Nu ook via de telefoon

Dit jaar ziet de enquête er iets anders uit. We werken met nieuwe software, waardoor u de link kunt openen in elke browser (bv Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox maar ook met Safari en Opera). Mochten er problemen optreden, dan kunt u contact opnemen met bijen@wur.nl. Door de nieuwe software kan dit jaar de enquête ook ingevuld worden vanaf de mobiele telefoon.

De enquête bestaat uit twee delen. U kunt er voor kiezen alleen het eerste deel in te vullen, dat kost slechts 3 minuten. Het wordt echter buitengewoon gewaardeerd als u ook het tweede deel invult (ongeveer 10 minuten). Dat betreft een aanvulling vanuit COLOSS.

Had u geen volken in 2022? Dan hoeft u de enquête niet in te vullen. Had u wel volken in 2022? Wilt u dan eerst de voorjaarsinspectie van uw bijenvolk(en) uitvoeren, voordat u uw bevindingen doorgeeft.

Uw deelname wordt zeer gewaardeerd!

Staan uw volken in België?

Neem dan deel aan de Belgische versie van de wintersterftemonitoring: