Nieuws

Doe mee aan de Wintersterfte Enquête 2023/2024

article_published_on_label
29 maart 2024

Een wintersterfte-percentage van ruim 25% is afgelopen jaar hard aangekomen in de bijensector. Dit percentage is het hoogst sinds 2009-2010. Welke factoren daarvoor verantwoordelijk zijn en hoe ze elkaar beïnvloeden is niet geheel duidelijk, maar veranderde weersomstandigheden en Varroa zijn mogelijk belangrijke aspecten. Het is daarom van belang de bijensterfte de komende jaren goed in kaart te blijven brengen.

Doet u ook mee?

Bijen@WUR roept zoveel mogelijk bijenhouders op om de wintersterfte enquête van 2023-2024 in te vullen, zodat een zo nauwkeurig mogelijk beeld verkregen kan worden van de wintersterfte van afgelopen winter. Ook dit jaar kan de enquête op de computer worden ingevuld en tevens vanaf de mobiele telefoon. De link naar de enquête staat open van 2 april tot en met 19 april 2024. Na deze datum zal het sterftepercentage worden berekend uit de verkregen data.

De enquête bestaat uit twee delen. U kunt er voor kiezen alleen het eerste deel in te vullen, dat kost slechts 5 minuten. Het wordt echter buitengewoon gewaardeerd als u ook het tweede deel invult (ongeveer 15 minuten). Dat betreft een aanvulling vanuit COLOSS.

Had u geen volken in 2023? Dan hoeft u de enquête niet in te vullen. Had u wel volken in 2023? Wilt u dan eerst de voorjaarsinspectie van uw bijenvolk(en) uitvoeren, voordat u uw bevindingen doorgeeft.

Uw deelname wordt zeer gewaardeerd!