Project

Kleine Bijenkastkever

De kleine bijenkastkever (Aethina tumida) is een exotische parasiet van de honingbij en kan grote schade veroorzaken aan bijenvolken en producten. Recentelijk is de soort in Italië geïntroduceerd en de verwachting is dat de soort zich in de komende jaren over Europa zal verspreiden. Dit project heeft tot doel de kennis over de kleine bijenkastkever te vergroten om beheerstrategieën voor de bestrijding van deze exoot te optimaliseren voor de Nederlandse doelgroepen.

Het onderzoek was in 2016 in eerste instantie gericht op de ontwikkeling van kennis over de verpopping en beheersmaatregelen om deze te verstoren. Dit heeft kennis opgeleverd oa. over de mogelijke vestiging van de kever in het Nederlandse klimaat. In 2017 wordt onderzoek uitgevoerd ter verbetering van de kennis over de verspreidingsbiologie van de kever. Dit is relevant om tijdig en effectief maatregelen te kunnen nemen bij een uitbraak. Via buitenlandse partners bestaat er een cross-link met parallel lopende onderzoeken van internationale kennisinstituten. Onder andere de coördinatie in het Coloss netwerk met meer dan 40 onderzoekers in de Taskforce small hive beetle draagt hier aan bij.

Publicaties