Nieuws

Nieuwe gevaren bedreigen Nederlandse bijenpopulatie

article_published_on_label
11 oktober 2022

Nederland is al tientallen jaren niet meer vrij van de varroamijt, maar de introductie van twee andere plagen, de Tropilaelapsmijt en de kleine bijenkastkever is Nederland nog bespaard gebleven. “De vraag is echter niet of, maar wanneer Nederland met één van deze exoten te maken krijgt”, meent onderzoeker Heather Graham van Wageningen University & Research.

Tot voor kort was Australië hét voorbeeld hoe bijenvolken beschermd worden tegen gevaren van buitenaf. Ondanks alle strenge maatregelen, zoals een rigide importbeleid, heeft het continent de varroamijt echter niet buiten de deur weten te houden. Het feit dat de kleine bijenkastkever zich in Italië heeft gevestigd, weerlegt het idee dat Europe te ver is voor deze exoten.

Controle

Het voorkomen van introductie van (nieuwe) ziekten in de bijenpopulatie is van groot belang voor het behoud van de volken. Het Nationaal Referentielaboratorium (NRL) bijenziekten controleert daarom bij import het verpakkingsmateriaal, de begeleidende werksters en het kluisje op de aanwezigheid van de Tropilaelapsmijt en de kleine bijenkastkever. Het gaat hierbij een om verplichte importcontrole op alle bijenkoninginnen die van buiten de Europese Unie naar Nederland komen.

Voorlichting

Daarnaast werkt het NRL aan een lesprogramma voor de Bijengezondheidscoördinatoren, zodat zij voldoende getraind zijn om deze parasieten te herkennen. Door middel van posters en presentaties probeert het NRL ook imkers bewust te maken van de risico’s van het importeren van bijen en bijenproducten en te wijzen op de verplichte importcontrole.

Voorkomen

“De situatie in Australië laat wederom zien dat voorkomen beter is dan genezen”, benadrukt Graham. “Daaraan kan iedereen die met bijen werkt bijdragen.” Op de website van het Nationaal Referentielaboratorium staat meer informatie, onder andere over bijenziekten, importmaatregelen en -controle.