Nieuws

Sterfte bijenvolken afgelopen winter lager dan in vorige winters

Gepubliceerd op
20 mei 2019

Ongeveer 9% van de in Nederland gehouden bijenvolken heeft de winter van 2018-2019 niet overleefd. Dat is minder dan in de winters van de afgelopen twee jaar toen de wintersterfte rond de 15% uitkwam. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête die Wageningen University & Research (WUR) in samenwerking met de Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV), Imkers Nederland en de BD-Imkers heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV).

“De mate waarin wintersterfte optreedt, is een indicatie van de gezondheid van bijenvolken” zegt Bram Cornelissen, bijenonderzoeker bij WUR. “Bijenhouders geven zelf aan dat een sterfte van onder dan 10% acceptabel is, dus deze uitkomst kan positief genoemd worden. Het is belangrijk om bijenvolken gezond te houden, ze leveren immers een belangrijke bijdrage aan de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen en wilde planten.”

We moeten met elkaar blijven werken aan de verbetering van de leefomstandigheden voor alle soorten bijen in ons landschap.
Bert Berghoef, voorzitter van de Nederlandse BijenhoudersVereniging

De verschillende bijenhoudersorganisaties die hebben meegewerkt aan de enquête zijn blij met de uitkomst. Bert Berghoef, voorzitter van de Nederlandse BijenhoudersVereniging: “Het is verheugend dat opnieuw de sterfte van honingbijenvolken tot onder 10% is gedaald. De afgelopen twee jaar lag dat een procent of vijf hoger. De zorgen om het voortbestaan van bijen in ons land zijn door het resultaat niet verminderd. We moeten met elkaar blijven werken aan de verbetering van de leefomstandigheden voor alle soorten bijen in ons landschap.”

Resultaten aanvullend onderzoek

De enquête is verspreid onder de leden van de NBV, Imkers Nederland en de BD-imkers. In Nederland zijn ongeveer 9000 bijenhouders actief die gezamenlijk ongeveer 75.000 bijenvolken houden. Bijna 2000 bijenhouders, met in totaal 15.900 bijenvolken, hebben de winteroverleving doorgegeven. Het merendeel van de bijenhouders, zo’n 69%, gaf aan dat alle volken de winter overleefd hadden, terwijl nog geen 2% van de bijenhouders alle volken kwijt was. Naast vragen over de wintersterfte, werd in samenwerking met COLOSS, de internationale honingbij-organisatie, een aantal verdiepende vragen gesteld. De resultaten van dit aanvullende onderzoek vindt u hier:

tabel-bijensterfte.JPG

Lees meer:

> Bijenonderzoek: Bijen @ WUR