Darrenraat verwijderen

Varroamijten planten zich voort in het broed van honingbijen. Ze hebben een voorkeur voor darrenbroed waarin ze zich 8 tot 10 keer vaker voortplanten dan in het broed van de werksterbijen. Op het moment dat het darrenbroed gesloten is, zitten de varroamijten opgesloten. Door gesloten darrenbroed uit een bijenvolk te verwijderen worden ook varroamijten verwijderd. Het verwijderen van 4 volledig gesloten darrenraten heeft een effectiviteit van 20-30%. Dit betekent dat 70 tot 80% van de mijten in het volk achterblijft. Het verwijderen van darrenraat is niet genoeg om varroa te bestrijden en het wordt daarom geadviseerd als aanvullende maatregel.

Wanneer moet ik het toepassen?
Darrenraat kan vanaf april tot juli verwijderd worden, zolang er darrenraat belegd wordt.

4833bc40-cfcb-4213-bfa7-8d15fc7d05d2_menu.jpg

Schadelijkheid voor bijen
Het verwijderen van darrenraat heeft geen negatieve effecten op bijen. Er wordt beweerd dat het weghalen van darrenraat een negatief effect heeft op een bijenvolk en het paringssucces van jonge koninginnen. Het laatste wordt gevoed door het idee dat er te weinig darren overblijven om te paren met jonge koninginnen. Er is geen enkele aanwijzing die deze bewering ondersteunt.

Schadelijkheid voor mensen
Er zijn geen gevaren voor de bijenhouder.

Residuen
Er zijn geen residuen als gevolg van het verwijderen van darrenraat.

Hoe werkt het?

Verwijderen van ramen met gesloten darrenraat. Het verwijderen van 4 darrenraten heeft een effectiviteit van 20-30%.

Veiligheidsmaatregelen
Er zijn geen veiligheidsmaatregelen nodig.

Randvoorwaarden

  • Vergeet niet om het raam met gesloten darrenraat te verwijderen voordat het darrenbroed uitloopt.
  • Het laten hangen van een darrenraat betekent dat er meer mijten geproduceerd worden en is funest voor een bijenvolk!!!

Benodigdheden
4 lege ramen of ramen met darrenkunstraat

Werkwijze

Inhangen van een raam

  1. Hang in april een leeg raam of een raam met darrenkunstraat in een kast.
  2. Plaats het raam tegen het buitenste raam dat bezet is met bijen.
  3. Noteer de positie van het raam en datum van inhangen op de kastkaart.

Controle van het raam

  1. Controleer het raam na 2 weken op broed.
  2. Noteer de ontwikkeling van het broed op de kastkaart.

Verwijderen van het raam

  1. Een darrenraat met gesloten broed moet verwijderd worden.
  2. Hang een nieuw raam in en herhaal de procedure zolang darrenbroed wordt aangezet.