Diagnoseboom

Beste bijenhouder.
U kunt de diagnoseboom invullen aan de hand van uw observaties. De eerste vraag is gebaseerd op drie niveaus. Vervolgens geeft u antwoord op de daarop volgende vragen. Aan het einde van de ‘boom’ wordt de waarschijnlijkheidsdiagnose weergegeven. Selecteer ‘opnieuw’ onderaan de boom als u weer bij vraag 1 wilt beginnen. Met dank aan auteur Annet Kunneke.

Kenmerken broed

Normaal.

Varroa schade

Kalkbroed

Steenbroed

Zakbroed

Kan normaal zijn

Varroa schade


Europees vuilbroed!


Neem contact op met de bijengezondheidsco├Ârdinator van de NBV of IN. Bij zware besmetting saneren.
  
Het kan ook afgekoeld broed zijn (ruikt niet zuur) of een virus overgedragen door de Varroa mijten.

Amerikaans vuilbroed!
Neem contact op met de bijengezondheidsco├Ârdinator van de NBV of IN en meld het bij de NVWA!

Kenmerken bijen

Meiziekte!

Een opgezet achterlijf kan ook door een virus, tracheemijten of door een vergiftiging van gewasbeschermingsmiddelen worden veroorzaakt.

Varroa schade in combinatie met een virus of alleen een virus. Zie 2.2.1 en 3.2 ter bevestiging van varroa-schade. Zelfs bij enkele bijen met verkort achterlijf kan een volk aangetast zijn.

Roverij, darrenslacht. Mogelijk (ook) zieke bijen met een virusinfectie.

Virussen: CBPV, ABPV

Rovende bijen of oude, afgewerkte bijen zonder haar. Kan ook door bepaalde drachtbronnen. De zwarte kleur kan ook door bepaalde drachtbronnen (honingdauw) veroorzaakt worden.

Meerdere mogelijkheden: Virus: DWV (zie ook nog 2, 3, 5). Onderkoeld broed (winter, voorjaar) (zie ook 3).Vergiftiging en pesticide. Inteelt.

Mogelijk vergiftiging. Bij verdenking contact opnemen met de  bijengezondheidsco├Ârdinator   van de NBV of IN. Melden bij de NVWA.

Mogelijk verhongering door te weinig voer of roverij. Mogelijk door kou van het voer afgekomen.

Ga naar terug naar terug naar Observatieniveau, selecteer Broed, vervolgens Onregelmatig. Veel open cellen tussen het gesloten broed en volg de stappen volgens uw observatie..

Mogelijk leeg gezwermd. Mogelijk door virussen.

Amoeben(microscopisch onderzoek nodig)

Nosema(microscopisch onderzoek nodig)

Roer

Virussen

Muis: gaten

Larven van de wasmot

Specht