Diagnostiek en detectie van plantenziekten

Betrouwbare diagnostiek voor het tijdig opsporen van plantenziekten en -plagen staat aan de basis van de teelt van een gezond gewas. Wij ontwikkelen, produceren en implementeren diagnostiektoetsen en -producten voor het aantonen, monitoren en voorkómen van plantenziekten.

Onze onderzoekers koppelen jarenlange ervaring in diverse disciplines zoals fytopathologie, ecologie, taxonomie, moleculaire biologie en immunologie aan innovatieve technologie. Zij richten zich daarbij op een breed scala aan ziekten, plagen, invasieve planten en plant-gerelateerde organismen in alle mogelijke substraten. Dank zij onze geavanceerde apparatuur, laboratoria èn kassen kunnen we de nieuwste technieken vergelijken of combineren met klassieke diagnostiek.

Zo ontwikkelen wij detectiemethoden die aansluiten bij de behoeften van onze klanten; van eenvoudige testen – uit te voeren door de teler zelf in het veld of in de kas – tot zeer geavanceerde detectiesystemen voor high-throughput laboratoria, keuringsdiensten en nationale inspectiediensten.

Voorbeelden van projecten

Flyers: