Project

Aanpassen van het plantmicrobioom om planten weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen

Veel plantensoorten die belangrijk zijn voor land- en tuinbouw zijn gevoelig voor insectenplagen en infecties veroorzaakt door bacteriën, schimmels, en virussen. Sommige ‘eigen’ micro-organismen van de plant die in en op de plant leven – het zogenaamde microbioom – kunnen de plant echter helpen zich te weren tegen deze belagers. In dit project wordt fundamentele kennis verzameld over de mogelijkheden het microbioom zodanig aan te passen dat de weerbaarheid van de plant verder wordt vergroot.

In een wereld waar de vraag naar voedsel steeds meer stijgt is het van belang dat gewassen ongestoord kunnen groeien, zonder ziek te worden. Om planten te beschermen tegen ziekten en plagen die hun groei in de weg staan, worden vaak chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen echter negatieve effecten hebben op mens en milieu. Er is daarom steeds meer behoefte aan biologische bestrijdingsmiddelen gebaseerd op levende, van nature aanwezige micro-organismen.

Gebruik van microbioom

Deze nieuwe biologische bestrijdingsmiddelen kunnen wellicht gevonden worden door gebruik te maken van het microboom van een plant. Op en in de plant zijn bacteriën en schimmels aanwezig die de plant van nature beschermen tegen ziekten en plagen. Al deze micro-organismen op en in de plant samen worden het microbioom genoemd. De samenstelling van dit microbioom verschilt van plant tot plant. Als het microbioom aangepast of verbeterd kan worden door er nieuwe nuttige bacteriën en schimmels aan toe te voegen, kan deze weerbaarheid mogelijk verder versterkt worden.

Tot nu toe is er nog maar weinig bekend over hoe het microbioom precies in elkaar steekt en hoe de nuttige bacteriën en schimmels de plant helpen om zich te weren tegen zijn belagers. Ook is nog onbekend wat er gebeurt als het natuurlijke microbioom wordt aangepast met nieuwe bacteriën en schimmels. Het onderzoek in dit project moet daarover meer kennis verschaffen.

Doelen

Interacties tussen planten en microbioom zijn complex omdat er niet alleen rekening gehouden moet worden met de directe interactie tussen plant en individuele micro-organismen. Er moet ook rekening gehouden worden met de interacties tussen de verschillende micro-organismen onderling en de invloed die ze hebben op de processen die zich binnen de plant afspelen.

Dit project wil daarom kennis opleveren over:

Aanpak

Het onderzoek is opgedeeld in 4 onderdelen:

Resultaten

Op wetenschappelijk gebied zullen de opgezette onderzoeksprotocollen gebruikt kunnen worden als leidraad voor vergelijkbaar onderzoek naar de effecten van andere micro-organismen. Dit zal leiden tot eenvoudiger registratie van nieuwe biologische bestrijdingsproducten waardoor deze versneld op de markt gebracht kunnen worden.