Nieuws

Preventie van bacterieziekten in de pootaardappelteelt door vermeerdering van kennis over infectiebronnen en transmissieroutes

article_published_on_label
4 april 2023

Bacterieziekte veroorzaakt door zachtrotbacteriën is één van de belangrijkste ziekten in de pootaardappelteelt. Een gewas gegroeid uit schone miniknollen (PB1) kan al tijdens het groeiseizoen zwaar besmet raken, afhankelijk van plaats- en weersomstandigheden. Over de infectiebronnen en de transmissieroutes die hiervoor verantwoordelijk zijn, is slechts beperkte kennis aanwezig.

In een vorig Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) onderzoeksproject is aangetoond dat ongeveer 1 op de 50 insecten in een PB1 gewas besmet was met de ziekteverwekker. In regenwater en in grond verzameld uit een zwaar besmet perceel, werd de bacterie niet gedetecteerd.

Infectiebronnen en transmissie

Op 1 april 2023 gaat er een nieuw TKI-project van start waarin het relatieve belang van infectiebronnen en transmissieroutes van zachtrotbacteriën verder wordt onderzocht. Opnieuw worden verschillende potentiële infectiebronnen (regenwater, grond, onkruiden, suikerbiet, groenbemesters en insecten) op besmettingen onderzocht om de bron te identificeren. Er wordt bepaald of infecties voorkomen kunnen worden door teelt van PB1-planten in een gaaskooi waardoor besmettingen met insecten worden tegengegaan. Met moleculaire technieken (metagenomica) wordt bepaald of de ziekteverwekkers van de infectiebron en het PB1-gewas genetisch identiek zijn.

Beheersing van bacterieziekte

In Wageningen worden veldexperimenten uitgevoerd om de minimale afstand vast te stellen tussen een PB1-gewas en lagere klassen pootgoed, die nodig is om infecties te voorkomen. Ook wordt gekeken welke buffergewassen (graan, suikerbiet) gebruikt moeten worden om het risico op verspreiding van de ziekteverwekker te beperken. Er leven nog vragen over de risico’s die het selecteren van bacteriezieke planten met zich mee brengen. Enerzijds wordt een infectiebron weggenomen, maar anderzijds vindt er potentieel versmering (vervorming van de grond als deze bijna helemaal is verzadigd met water, waardoor de grond zijn structuur verliest) plaats tijdens selectiewerkzaamheden. Dit zal ook in veldexperimenten in Wageningen worden onderzocht.