Biological control

Biologische bestrijding

Biologische bestrijding van pathogenen en plaaginsecten in de land- en tuinbouw, berust op het uitzetten van natuurlijke vijanden van de veroorzakers van de ziekten en plagen.

Planten hebben voortdurend te maken met allerlei pathogenen zoals bacteriën en schimmels en plaaginsecten waardoor schade aan de gewassen ontstaat. De veroorzakers van ziekten en plagen hebben echter natuurlijke vijanden, die in elk landbouwsysteem van nature voorkomen. Maar vaak zijn de populaties van deze natuurlijke vijanden te klein of ze ontwikkelen ze zich te laat.

Er zijn verschillende soorten natuurlijke vijanden: macro-organismen zoals insecten (predatoren en parasieten) en aaltjes en micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen. Deze natuurlijke vijanden vormen de basis van biologische bestrijding: bestrijding door levende organismen.

Gewasbeschermingsoplossingen voor telers

Het gebruik van biologische bestrijding speelt een steeds grotere rol in het duurzaam beheersen van ziekten en plagen. Er zijn tot op heden helaas nog onvoldoende biologische bestrijdingsmiddelen beschikbaar voor een groot aantal ziekten en plagen in de land-, tuin- en bosbouw.
Ons onderzoek is daarom gericht op de selectie van nieuwe biologische bestrijders. Met deze nieuwe organismen kunnen biologische bestrijdingsproducten voor commercieel gebruik door telers worden ontwikkeld.

Succesvolle ontwikkeling biologische bestrijders

Biologische bestrijdingsproducten moeten aan een groot aantal criteria voldoen voordat ze als geregistreerd gewasbeschermingsmiddel commercieel op de markt kunnen worden gebracht. Een arbeidsintensief en dus kostbaar proces. Bij de selectie kijken wij daarom uiteraard of een organisme de plaag echt bestrijdt. Daarnaast bestuderen we de ecologie van het organisme, bijvoorbeeld of het onder uiteenlopende omstandigheden groeit en of het bijvoorbeeld tegen droogte kan. Is een geschikt organisme gevonden, dan moet dat nog commercieel geproduceerd kunnen worden en geregistreerd als bestrijdingsmiddel. Hiervoor maken we gebruik van de zogenaamde ‘Select Biocontrol-aanpak’. Deze aanpak maakt het mogelijk om samen met het bedrijfsleven aan de slag te gaan voor het succesvol ontwikkelen van nieuwe biologische bestrijders.

Deze manier van werken heeft al tot biologische bestrijders geleid die nu door het bedrijfsleven verder getoetst worden.