Omics-wetenschappen en analyses big data

Om complexe vragen in de levenswetenschappen aan te pakken, is er een voortdurend samenspel tussen verschillende vakgebieden nodig, zoals biologie, scheikunde en statistiek. De nauwe samenwerking tussen de business units Bioscience en Biometris dekt deze vakgebieden ruim voldoende af en levert interessante mogelijkheden op voor gezamenlijke onderzoeksprojecten op het gebied van de ‘omics’-wetenschappen (metabolomics, proteomics, transcriptomics, genomics) en tussen de omics en andere meer conventionele benaderingen zoals volledige-plantfenotypering en sensorische analyse.