Onderzoeksmethoden voor interdisciplinair onderzoek

Onderzoeksmethodologen bestuderen en ontwikkelen onderzoekopzetten, onderzoeksmethoden en meetinstrumenten, met name voor onderzoek bij mensen, of het nu gaat om een benadering met kwantitatieve, kwalitatieve of gemengde methoden. We zijn vooral geïnteresseerd in methodologie voor interdisciplinair onderzoek, dat wil zeggen onderzoeksmethoden waarbij vakgebieden betrokken zijn met een verschillende wetenschappelijke cultuur, zoals de bètawetenschappen en de sociale wetenschappen.

Interdisciplinair onderzoek

Bij methodologische vraagstukken in interdisciplinair onderzoek kan het over van alles gaan, variërend van het operationaliseren van complexe constructen (constructen zoals veerkracht en duurzaamheid meetbaar maken) tot de beoordeling van de gegevenskwaliteit, en van professionele normen en ethiek tot het samenvoegen van verschillende onderzoeksonderdelen en de verbetering van de transparantie in wetenschappelijke rapporten.

Onderwijs over onderzoeksmethoden

Biometris geeft onderwijs over onderzoeksmethoden aan studenten, onderzoekers, bedrijven en overheidsorganisaties. In de cursussen worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden en -technieken behandeld voor het sociale en milieuwetenschappelijke onderzoek. De deelnemers zijn afkomstig uit verschillende vakgebieden, variërend van techniek tot economie en sociologie.

Projecten

We werken aan projecten met onderzoekers uit de consumentenwetenschappen, landschapsarchitectuur, sociologie, ontwikkelingsstudies, geneeskunde en nog veel meer.

Tobi_Kampen_MIR framework Fig1_QQ_2017.jpg