Statistische genetica en geavanceerde analytische methoden

Statistische genetica is een snel ontwikkelend vakgebied met enorme hoeveelheden gegevens (moleculaire markers, genexpressie, proteomics, metabolomics, DNA- en RNA-sequenties, high-throughput-fenotypering e.d.) waarvoor geavanceerde analysemethoden nodig zijn. Dit is een van de belangrijkste onderzoeksthema’s in onze leerstoelgroep, gericht op het ontwikkelen van methoden om deugdelijke conclusies te trekken uit genetische, genomische en fenotypische gegevens.

We combineren een brede expertise in de statistiek (lineaire/niet-lineaire modellen, gemengde modellen en Bayesiaanse statistiek) met een gevarieerde educatieve achtergrond (wiskunde, statistiek, biologie, landbouwkunde).

We onderzoeken methoden die worden toegepast op allerlei soorten real-life gegevens, waaronder eenvoudige en complexe populaties (NAM, MAGIC e.d.), en vaak in een multivariate setting (meerdere omgevingen en/of eigenschappen). Ons onderzoek wordt uitgevoerd binnen verschillende nationale en internationale projecten, in samenwerking met onderzoeksteams in de academische wereld en de industrie.

We dragen bij aan training en opleiding via reguliere vakken aan de universiteit (BSc, MSc en PhD), maar ook via specifieke cursussen gericht op de academische wereld en het bedrijfsleven (genetische koppelingskaarten, QTL (quantitative trait locus)-mapping, association mapping).