Toegepaste wiskunde voor de levenswetenschappen

Biometris richt zich op de kwantitatieve beschrijvingen voor een scala aan belangrijke levenswetenschappelijke toepassingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven, waaronder het modelleren van cellulaire processen, gewasgroei, agenten, populaties, patronen, ecosystemen, sociaaltechnische en -ecologische systemen, en diverse engineered en gecontroleerde systemen. Hierbij maken we gebruik van diverse modelmatige methodes gebaseerd op wiskunde, statistiek, en software.

Meer informatie kan worden gevonden op de Engelstalige website.