Nieuws

Europa gebruikt Nederlands rekenmodel voor risicoschatting van pesticiden in voedsel

Gepubliceerd op
20 april 2018

De European Food Safety Authority (EFSA) gaat een Nederlands rekenmodel gebruiken waarmee cumulatieve blootstelling aan pesticiden in ons voedsel berekend kan worden. Zo kunnen we risico’s in kaart brengen die consumenten mogelijk lopen door blootstelling aan meerdere resten van pesticiden in voedsel. Het programma Monte Carlo Risk Assessment (MCRA) is een onafhankelijk onderzoeksinstrument van de Nederlandse overheid, en wordt ontwikkeld door Wageningen University & Research, afdeling Biometris voor en in nauwe samenwerking met het RIVM.

Op ons voedsel zitten verschillende resten van pesticiden. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid wil weten hoe groot de gezondheidsrisico’s zijn. EFSA beoordeelt risico’s voor de voedselketen en beoordeelt de voedselveiligheid in Europa. Ze geeft onafhankelijk advies aan de Europese Commissie, het Europees Parlement en de individuele lidstaten op het gebied van voedselveiligheid.

Verondersteld wordt dat pesticiden die dezelfde specifieke effecten veroorzaken, cumulatieve toxiciteit kunnen produceren. Met het MCRA rekenmodel kunnen de cumulatieve effecten van blootstelling aan resten van pesticiden in voedsel in kaart worden gebracht.

Rekenmodel nog niet op deze schaal gebruikt

Onderzoeker Hilko van der Voet van Wageningen University & Research: 'We mogen trots zijn op het feit dat Europa ons rekenmodel gebruikt. Het is de eerste keer op deze schaal. Wij hebben veel ervaring op het gebied van risicomodellering en implementatie in software. Het zijn complexe modellen maar ze geven daardoor wel een zo realistisch mogelijk beeld.'

Momenteel vinden er beoordelingen plaats met het model specifiek gericht op risico’s voor de schildklier en het zenuwstelsel. Deze worden naar verwachting eind van dit jaar gepubliceerd door EFSA. Later zal het rekenmodel ook toegepast gaan worden bij het berekenen van gezondheidsrisico’s voor andere organen.

Grote stap voorwaarts

Het MCRA rekenmodel wordt nu verder verfijnd met een datamodel waarin de onderlinge relaties tussen de benodigde datasets worden vastgelegd. Dit nieuwe datamodel zal naar verwachting bijdragen aan het beter beschikbaar maken van alle benodigde gegevens voor de risicoberekeningen.

EFSA vindt het nu gepubliceerde datamodel een grote stap voorwaarts. Luc Mohimont, van de Pesticides Unit van EFSA: 'We verwachten dat de database binnen de komende drie jaar zal worden gebouwd en gevuld. Dan hebben risicobeoordelaars op EU- en nationaal niveau de middelen om deze verfijnde beoordelingen uit te voeren.'