Aardappelveld

Duurzame Resistentie tegen Phytophthora in aardappel door cisgene merkervrije modificatie

DuRPh

In het onderzoeksprogramma DuRPh (2006-2016) werden prototypes ontwikkeld van aardappelrassen die duurzaam resistent zijn tegen de aardappelziekte Phytophthora.

Samenwerking

In het DuRPh-project (2006-2016) werkte WUR samen met het bedrijfsleven. DuRPh sloot aan bij het Parapluplan Phytophthora (2003-2012), waaraan het ministerie van LNV en de telers meebetaalden. Het Parapluplan had als doelstelling een toolbox voor telers te ontwikkelen om hun middelengebruik te verminderen. Ook werkte het DuRPh team samen met het Centre for Biosystems Genomics (CBSG), een netwerk van onderzoekers en ondernemingen op het gebied van genetica, bijvoorbeeld om wilde aardappelpopulaties te screenen en geschikte genen op te sporen.