Landelijke testlocatie voor wind

Wind Test Site Lelystad

Wind Test Site Lelystad is een unieke, landelijke faciliteit waar windturbines gecertificeerd en getest kunnen worden. De testfaciliteiten bevinden zich op de onderzoekslocatie van Wageningen University & Research – Open Teelten, vlakbij Lelystad.

Lelystad ligt in de Provincie Flevoland, de provincie met de grootste productie van duurzame energie in Nederland. Op de onderzoekslocatie in Lelystad staan diverse (onderzoeks-)faciliteiten, 12 testturbineplaatsen, Smart Grid testen, WUR windturbines, diverse zon-pv opstellingen en een biogas-wkk. Tezamen met de andere faciliteiten op het 1200 hectare grote terrein is veelzijdig onderzoek en ontwikkeling van duurzame energieproductie installaties mogelijk. Door het uitvoeren van onderzoek en het bundelen van de diverse (keten)partijen rondom bedrijvenclusters wordt bedrijvigheid gestimuleerd en duurzame energieproductie geoptimaliseerd.

WTG 05 nieuwe rotor.jpg

Testsite Lelystad is met 12 posities en een tiphoogte tot 200 meter uniek in Europa en zeer geschikt voor windturbine specifiek onderzoek en ontwikkelingsprogramma’s. Test Site Lelystad is een samenwerking tussen Guidehouse WTTS en Wageningen UR. Een belangrijke spin-off van de Test site is het onderzoek dat hierdoor mogelijk is bij ACRRES: het toepassingscentrum voor groene grondstoffen en duurzame energie.