Geavanceerde landbouwtechnologie

Geavanceerde landbouwtechnologie richt zich op innovaties in de open teelten en op melkveehouderijsystemen. Samen met het bedrijfsleven, wetenschap, (lagere) overheden en Europese Unie worden vragen over bedrijfsvoering en teelt geanalyseerd en vertaald in toepassingsgericht onderzoek en innovatietrajecten.

Resultaten van het onderzoek zijn oplossingen voor specifieke problemen of kennis over processen, getalsmatige (beleids)informatie, meetmethodieken, software, haalbaarheid van ideeën, prototypes, enz.