Banddrukregelsysteem op vrachtwagens voor rondhoutvervoer

Schade aan boswegen als gevolg van het vervoer van rondhout komt mede door de vermindering van onderhoud aan de wegen en het intensiever berijden van de wegen gedurende natte perioden. Schade aan boswegen wordt echter steeds minder aanvaard.

Kosten voor herstel van de wegschade drukt de opbrengst van de houtoogst. Voorkomen van wegschade is een economische belang voor allen die te maken hebben met de oogst van rondhout. Het uitrusten van houtvrachtwagens met een banddrukregelsysteem (Central Tyre Inflation System; CTIS) kan een maatregel zijn om schade aan boswegen te verminderen. Met CTIS kan de bandspanning, en daarmee de bodemdruk, op onverharde wegen verlaagd worden en weer verhoogd worden zodra er op verharde wegen gereden gaat worden.

In opdracht van het toenmalige ministerie van LNV, is informatie verzameld en beoordeeld of het gebruik van CTIS. op vrachtwagens voor vervoer van rondhout zinvol is.

Toepassing van CTIS kan succesvol zijn als boswegen goed onderhouden worden, de wegen niet eerst beschadigd worden door uitrijcombinaties (vaak met 4 assen en brede banden en soms met tracks) en wanneer de bandspanning van de vrachtwagens voor vervoer van rondhout tijdens het volbeladen rijden over boswegen sterk verlaagd kan worden. Uit de vergelijking van kosten en baten wordt geschat dat CTIS een financieel haalbare optie is om schade aan goed onderhouden boswegen te voorkomen. Aanbevolen is om CTIS op vrachtwagens voor rondhoutvervoer onder Nederlandse omstandigheden uit te testen.

Meer informatie