Ondergrondverdichting

In de Europese bodemstrategie wordt bodemverdichting genoemd als één van de belangrijkste aantastingen van de bodem. Uit een recent afgeronde studie blijkt dat, in Nederland, de belasting van de ondergrond door landbouwmachines in de afgelopen 30 jaar is toegenomen.

Voor deze studie is het topsegment van de landbouwmachines uit 1980 vergeleken met het topsegment machines uit 2010. Uit berekeningen blijkt dat het risico dat door de hogere maximale wiellasten de ondergrond teveel verdicht raakt groot is. Naar aanleiding van de studie zijn technische aanbevelingen gedaan om de belasting van de ondergrond te beperken. Ook het effect van andere dan technische maatregelen om verdichting van de ondergrond te vermijden werden onderzocht, zoals oogstvervroeging.