Catch-C - de waarde van organische stof

Het doel van het CatchC project is het vinden van maatregelen die het meest positieve effect hebben op de gewasproductie, het vastleggen van CO2, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en die leiden tot het verbeteren van de bodemkwaliteit.

Hiertoe verzamelen en analyseren binnen het Catch-C project 12 EU onderzoeksinstellingen uit 8 landen data uit veldonderzoek De onderzoeksinstellingen doen geen nieuw praktisch veldonderzoek. Maar ze gaan alle data die in het verleden al eens is verkregen uit veldonderzoek opnieuw analyseren en proberen verbanden te leggen. Op basis van de geanalyseerde data, worden nieuwe conclusies getrokken.

Hoewel het resultaat nog wel onderbouwd moet worden is één van de nieuwe conclusies, dat een daling van het organische stofgehalte in de bodem geen gevolgen heeft voor de opbrengst van gewassen. Die conclusie wordt getrokken uit 130 lange termijn proeven binnen de aangesloten landen, zoals Nederland, Spanje, Polen en Italië.

Uit een andere analyse blijkt dat ploegen in Nederland een negatief effect heeft op de productie, maar in Spanje leidt het juist tot een hogere opbrengst. En een minimale grondbewerking geeft dicht onder het bodemoppervlak een verdichting. Een onderbouwing van deze conclusie is nog niet voorhanden.

Meer informatie