Meten van brandstofverbruik

Het verbruik van fossiele brandstoffen in de landbouw is een duurzaamheidsaspect. Een belangrijk deel van de brandstof in de open teelten wordt verbruikt bij de grondbewerking.

Door toepassing van een andere opzet van een landbouwsystemen, bijvoorbeeld met minimale of niet-kerende grondbewerking, kan mogelijk brandstof bespaard worden. Het brandstofverbruik wordt ook beïnvloed door de bandenspanning en de gewichtsverdeling van een trekker-werktuigcombinatie.

Meetmethode

Voor het meten van het brandstofverbruik wordt een nauwkeurige brandstofmeter opgebouwd op een trekker. De meter meet continu het brandstofdebiet en gelijktijdig wordt met een RTK-GPS ontvanger de positie van de trekker precies bijgehouden. Debiet en positie worden continu vastgelegd. Vervolgens worden de data geanalyseerd, waarbij o.a. verbruikscijfers voor de netto werktijd, het draaien op de kopakker en het transport naar en van het veld kunnen worden onderscheiden.

De binnengehaalde informatie is ook bruikbaar voor de berekening van inputs in agrosystemen, zoals bijvoorbeeld arbeidsuren, machine-uren en energie per ha.

Meer informatie