Brandstofverbruik bij niet-kerende grondbewerking

Bij duurzame vormen van landbouw hoort een zo laag mogelijk verbruik van eindige, fossiele brandstoffen, ook voor de grondbewerking. Een vaak gehoorde bewering is dat het energieverbruik bij niet-kerende grondbewerking (NKG) lager is dan bij ploegen. In een oriënterend onderzoek zijn vergelijkende metingen van het brandstofgebruik gedaan bij NKG en ploegen op zandgrond op Wageningen UR proefbedrijf Unifarm te Wageningen.

Resultaten

In 2013 zijn metingen uitgevoerd bij niet-kerende grondbewerkingstechnieken, ploegen en ecoploegen in de biologische teelt van zomergraan en in de gangbare teelt van suikerbieten. Het onderzoek was gericht op het netto brandstofverbruik, oftewel het verbruik exclusief keren op de kopakker, rusttijden, aan- en afvoer naar het perceel enz.

Voor de grondbewerkingssystemen op biologische bedrijf was het brandstofverbruik het hoogst voor ploegen, gevolgd door het ecoploegen en het laagst voor het NKG systeem. Bij de gangbare teelt van suikerbieten was het brandstofverbruik het hoogst voor het ploegsysteem en het laagst voor het NKG systeem.

Metingen in meerdere jaren zullen noodzakelijk zijn, ook op andere grondsoorten en bij verschillende toegepaste NKG-systemen, om een goede indruk te krijgen van de mogelijke brandstofbesparing door toepassing van niet-kerende grondbewerking.